Trobades de grups de pregària de Taizé a Catalunya

 

Benvolguts amics que ens visiteu!  Gràcies per ésser aquí!  A aquesta pàgina hi trobareu enllaços per veure els records de les
Trobades de grups de pregària de Taizé de Catalunya que hem fet els darrers anys i una mica d'informació de la propera trobada.

 

Les trobades de grups de pregària van sorgir l'any 2006 com a resposta a una inquietud: la d'anar més enllà de la nostra trobada amb Déu a la pregària,
a la nostra comunitat i poble, i poder compartir aquesta experiència, iniciada i/o animada per la comunitat de Taizé, amb altres grups que preguen amb els
mateixos cants i que conserven un lligam estret amb Taizé.

Així es va iniciar la primera trobada promoguda pel grup del CCU de la ciutat de Girona.  Aquí veureu algunes de les imatges que les càmeres dels assistents com a record perquè ara les puguem gaudir.  En algunes també podreu sentir els cants de la pregària d'aquell dia.

 

I Trobada de grups de pregària - Girona - 14 de maig de 2006

II Trobada de grups de pregària - Mataró - 6 de maig de 2007

III Trobada de grups de pregària - Arenys de Mar - 25 de maig de 2008

IV Trobada de grups de pregària - Tarragona - 24 de maig de 2009

V Trobada de grups de pregària - Barcelona - 18 d'abril de 2010

VI Trobada de grups de pregària - Vic - 10 d'abril de 2011    

VI Trobada de grups de pregària - Terrassa - 3 de juny de 2012

VIII Trobada de grups de pregària - Sitges - 16 de juny de 2013  

IX Trobada de grups de pregària - Rubí - 15 de juny de 2014  

X Trobada de grups estil Taizé - La Seu d'Urgell - dissabte 8 d'octubre de 2016 Nou! 

Gràcies a tots per la vostra participació i col·laboració en tots aquests anys!